Lesbiska par får rätt till insemination

Lesbiska par ska få rätt att få hjälp av sjukvården att bli med barn. Det kommer regeringen att besluta på torsdag, erfar Ekot.

I dag kan en kvinna som vill bli med barn få hjälp av vården bara om hon är gift eller bor tillsammans med en man. Därför skaffar många lesbiska par barn genom en privat insemination hemma, eller på en klinik utomlands.

Men nu är det dags att ändra detta, tycker regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet. De har enligt Ekots källor nu kommit överens om huvuddragen i nya regler.

Rätt till hjälp inom vården
En lesbisk kvinna ska få rätt till assisterad befruktning inom den svenska vården. Det handlar alltså om insemination eller provrörsbefruktning.

Rätten gäller lesbiska som är sambo med en annan kvinna, eller som är registrerad partner. Om kvinnorna är överens om behandlingen kommer båda att räknas som mor.

Den här möjligheten för ett lesbiskt par att på ett enkelt sätt få båda parter erkända som föräldrar kommer alltså bara att gälla dem som använder svensk sjukvård för att bli med barn.

Andra regler vid privat insemination
Om paret istället väljer att låta en av kvinnorna bli inseminerad privat eller utomlands, gäller andra regler. Då ska myndigheterna även i framtiden utreda vem som är barnets far, och kvinnans partner hänvisas till att adoptera barnet.

De tre partierna är enligt Ekots källor också överens om att landstingen ska prioritera lesbiska par som vill ha barn lika högt som heterosexuella.

Bakgrunden till det är att det blivit debatt om hur viktig den här frågan ska vara för landstingen. Det finns en särskild prioriteringsordning för allt som görs i vården.

Låg prioritering
Regeringens tjänstemän räknade förra året med att insemination av lesbiska skulle prioriteras mycket lågt. Även om de formellt fick rätt till insemination skulle landstingen inte vara tvungna att erbjuda dem någon behandling, och samhället skulle inte heller betala.

Så vill de tre partierna inte ha det. Regeringen slår fast i lagförslaget att lesbiska par ska jämställas med heterosexuella, och hänvisar till att allt annat vore diskriminering.

Men de tre partierna diskuterar enligt Ekots källor fortfarande om förslaget räcker för att få landstingen att verkligen erbjuda lesbiska par hjälp.

De nya reglerna ska gälla från den 1 juli 2005.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se