Kommuner tvingas ta emot ensamkommande barn

2:29 min

Antalet ensamkommande barn väntas öka nästa år. Redan nu står det klart att Migrationsverket från årsskiftet behöver tvinga kommuner som i dag saknar avtal, att ta emot en del av dessa minderåriga, eftersom det är sådan brist på kommunplatser.

– Ja, vi har ett femtiotal kommuner som inte har nån överenskommelse alls, och de kommer att ju att vara först i kön, att få  ta emot dom utökade anvisningarna. En bit in på nästa år kommer det att finnas anvisade barn i stort sett i alla kommuner i Sverige, säger Ronnie Magnusson, expert på Migrationsverket.

Just nu kommer det ensamkommande barn och ungdomar från allt fler länder till Sverige än tidigare.

Konflikten i Syrien gör att syriska och statlösa ensamkommande blir fler, samtidigt som det kommer fler även från Nordafrika, och då främst Marocko. Prognosen för nästa år är att mellan 3 900 och 4 300 barn och ungdomar utan föräldrar söker asyl i Sverige.

Det har länge varit brist på kommunplatser för nyanlända. Riksdagen beslutade därför i höstas att Migrationsverket från årsskiftet att få tillåtelse att anvisa just ensamkommande under 18 år till kommuner, även om kommunerna inte tecknat avtal.

I dag handlar det alltså om ett 50-tal kommuner som saknar avtal. Platsbristen har redan lett till att barn blir sittande i tillfälliga boenden i några av landets kommuner.

– Nånstans finns det en risk att socialtjänsten inte där klarar av att ge alla barnen det stöd, den vård, dom rättigheter de har, säger Ronnie Magnusson.

De kommuner som i dag inte har avtal. Hur många ska de dimensionera för att ta emot?

– Det vet vi inte. Vi vet inte hur många barn som kommer i januari. De kommer förmodligen att få ta emot minst tio barn var under 2014. Men sedan beror det på hur många barn som kommer och hur mycket överenskommelser det kommer till så kan det bli mer.

En del kommuner har varit negativa till att inte själva få bestämma om de ska erbjuda plats till ensamkommande och bland annat hänvisat till att man inte har tillräcklig kapacitet i till exempel skolan för att mottagandet ska bli bra.

Integrationsminister Erik Ullenhag betonande häromdagen i Ekot att det är viktigt med kommunernas självbestämmande, när det gäller flyktingmottagandet.

 Men när det gäller just ensamkommande gör regeringen alltså en annan bedömning.

– När det gäller barn så är omständigheterna speciella, det är personer som kommer utan vårdnadshavare till vårt land, de är under 18 år, och då är det också viktigt att vi tar vårt ansvar som nation, och ser till naturligtvis att de här barnen inte hamnar i kläm, säger migrationsminister Tobias Billström.