Götblad vill ge våldsutsatta kvinnor lots

1:44 min

Kvinnor som vill lämna våldsamma män behöver ofta hjälp att bygga upp ett helt nytt liv på samma sätt som avhoppare från kriminella nätverk.

För att klara det behöver kvinnorna stöd av en rad myndigheter och då behövs en lots som samordnar kontakterna.

Det menar regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer, Carin Götblad. 

– De som har levt länge med en man som begränsar och förtrycker dem är väldigt rädda. De är rädda för hämnd. De har kanske inte fått arbeta, saknar utbildning och är många gånger skuldsatta, inte sällan av mannen, säger hon.

Carin Götblad menar att de här kvinnorna har behov av allt: arbete, utbildning, skydd, bostad och nya vänner.

– Jag kommer sannolikt att föreslå att socialtjänsten ska ha en lots, en person som håller ihop de här trådarna för den brottsutsatta, säger hon.

Varje år utsätts tiotusentals personer i Sverige för våld i nära relationer. Främst handlar det om kvinnor som utsätts för våld, hot och trakasserier av män som de har eller tidigare har haft ett förhållande med.

Carin Götblad är sedan våren 2012 regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer. Just nu åker hon runt i landet och skaffar sig en bild av problemen. Hon ska slutredovisa sitt uppdrag först nästa år men har redan nu en del förslag på åtgärder.

Bland annat vill den före detta länspolismästaren att polisen ska fokusera mer på dem som hotar och slår för att på så sätt skydda de utsatta. 

– I andra länder åker man hem till den som har fått kontaktförbud, frågar hur det går och har koll på honom, säger Carin Götblad.

– Jag kan tänka mig när det gäller hedersproblematik att man ska åka hem till släkten eller familjen och tala om att man ser vad de gör och uppmana dem att sluta med det. Man måste vara mycket mer offensiv och störa de här personerna, säger hon.

Per Hagström

per.hagstrom@sverigesradio.se