Sanering av mögel i skolor dröjer ofta

1:17 min

Det tar ofta flera år innan skolors problem med fukt och mögel åtgärdas. Det visar en undersökning som UR:s Skolministeriet och SR-programmet Kaliber gjort av anmälningar till Arbetsmiljöverket.

Kristina Stenberg i Lund tog sin son ur skolan när hon märkte att han inte mådde bra.

– Han hade ont i huvudet, han hade ont i magen. Det var många gånger de ringde och sa kom och hämta honom, han orkar inte, säger hon.

Skolministeriet och Kaliber har lästa alla anmälningar om brister i skolors innemiljö som kommit in till Arbetsmiljöverket de senaste tre åren.

I en femtedel av dessa har fackliga skyddsombud anmält att fukt- och mögelskador samt dålig ventilation är problem som varit kända i mer än två år. I några fall har den dåliga inomhusmiljön varit känd så länge som sex och elva år.

Enligt Gunnel Emenius, forskare på Karolinska institutet, bör ingen verksamhet bedrivas i lokaler med fukt- och mögelskador på grund av hälsorisker.

– Fukt- och mögelskador ska åtgärdas snarast möjligt. Det finns en tydlig riskskattning på vistelse i fukt- och mögelskadade miljöer som framförallt är säkerställd när det gäller ökad besvärsfrekvens av astmasymptom, säger Gunnel Emenius.

Kristina Stenberg i Lund känner sig säker på vad som påverkade hennes son.

– Han var mycket sjuk den perioden och han blev mycket sämre den hösten. Han blev dramatiskt mycket bättre när han varit därifrån ett tag, han var helt klart påverkade av den miljön. Därom råder inga tvivel, säger Kristina Stenberg.