Flera länder skriver en FN-resolution mot telefonavlyssning

Tyskland och Brasilien arbetar på en FN-resolution för att markera mot telefonavlyssning, dataintrång och andra elektroniska övertramp, uppger anonyma diplomater. Uppgifterna om FN-markeringen kommer efter många rapporter om att USA:s underrättelsetjänst NSA avlyssnat flera av världens ledare.

Diplomater från Sverige, Norge och Österrike finns också i den grupp som utarbetar förslaget till text, där USA inte nämns explicit men där det ställs krav på stärkt skydd för politiska och medborgerliga fri- och rättigheter på internet.