Högskolan granskad

Mälardalens högskola bör fortsätta kompetensutveckling av lärare och också diskutera om uppdelningen mellan Eskilstuna och Västerås verkligen har fler fördelar än nackdelar. Det menar Högskoleverket, som granskat företagsekonomiutbildningar vid landets universitet och högskolor.
Högskoleverket ser däremot ingen anledning att ifrågasätta Mälardalens högskolas rätta att examinera företagsekonomistudenter. I stort konstaterar högskoleverket att den stora ökningen av företagsekonomiutbildningar hotar kvalitén på utbidningana i landet.