Byggsektorn utan konkurrenstryck

Byggsektorn är en sluten värld där alla företag agerar på samma sätt enligt skrivna och oskrivna regler. Den bilden ges i den första rapporten från Byggkommissionen, som leds av Falupolitikern Widar Andersson.
Medan andra delar av näringslivet förändras, effektiviseras, utsätts för internationell konkurrens och blir mer kundinriktade rullar allt på som vanligt i byggsektorn. - Det finns inget förändringstryck, säger Widar Anderson. Byggkommission tillsattes av Sveriges Byggindustrier i höstas.