Gott betyg åt högskola

Högskolan i Jönköping är bland de bästa i landet när det gäller att utbilda företagsekonomer. Det visar en undersökning som Högskoleverket gjort.
Enligt granskningen så råder det stor brist på lärare på många håll i landet, bland annat vid Stockholms universitet. Men vid högskolan i Jönköping finns det mycket gott om utbildade lärare i företagsekonomi, konstaterar Högskoleverket som beskriver Jönköping som ett gott exempel.