Blev sjukskriven av möglig skola

2:06 min

Det tar ofta flera år innan skolors problem med fukt och mögel åtgärdas, det visar en undersökning som UR:s Skolministeriet och SR-programmet Kaliber gjort. Arbetsmiljöverket säger att svenska skolor inte granskats nog bra, och inleder därför en stor satsning på inspektion av skolor.

– Vi tycker att vi inte har gjort det på ett tillräckligt systematiskt sätt. Vi vill göra en grundligare genomgång där vi på ett tydligare sätt fokuserar på hur skolorna och skolornas huvudmän arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket, till Ekot.

Skolministeriet och Kaliber har lästa alla anmälningar om brister i skolors innemiljö som kommit in till Arbetsmiljöverket de senaste tre åren.

I en femtedel av dessa har fackliga skyddsombud anmält att fukt- och mögelskador samt dålig ventilation är problem som varit kända i mer än två år. I några fall har den dåliga inomhusmiljön varit känd så länge som sex och elva år. Enligt Gunnel Emenius, forskare på Karolinska institutet, bör ingen verksamhet bedrivas i lokaler med fukt- och mögelskador på grund av hälsorisker.

I Borås blev läraren Jessica Sundqvist sjukskriven efter jobb i en skola.

– Det började med att det kliade på huvudet och på kroppen. Sen fick jag fick eksem som vandrade över allt, stora eksem. Sen började det rinna och klia i ögon, det kliade i näsan. Det svullnade upp i munnen ibland när jag var i vissa klassrum. Hostade mycket. Och sen började det pipa i bröstet, säger Jessica Sundqvist.

På Arbetsmiljöverket centralt kan man inte svara på varför det i så många fall tar flera år innan skolors problem med fukt och mögel åtgärdas. Men avdelningschef Boel Callermo säger att det generellt kan ta lång tid att åtgärda problem som hänger ihop med fastigheter.

– När det är fråga om investeringar i lokaler och andra större investeringar så kan det ta längre tid. Jag skulle kunna föreställa mig att när det handlar om lokaler som kanske från början inte var ämnats för så många elever som har kommit att gå där, så krävs det lite längre tid för att åtgärda det, säger Boel Callermo.

Arbetsmiljöverkets inspektionssatsning inleds nu i höst och kommer pågå till och med 2016. Arbetet innebär att 30 procent av landets grund och gymnasie-skolor kommer granskas.

– Sen så kommer vi på sedvanligt sätt ställa krav om vi upptäcker oacceptabla brister, och återkoppla det till kommunledning eller de ansvariga för de privata huvudmännen, säger Boel Callermo.