Grannar till mossen får stöd

Grannarna till Store Mosse nationalpark får stöd från Länstyrelsen i sin kritik mot hur skogsmark runt omkring parken påverkats.
Johan Rova säger till Nyheterna att skog runt nationalparken har dött tillföljd av den höga vattennivån i parken. Att sänka vattennivån skulle dock strida mot nationalparksbestämmelserna. Istället räknar länsstyrelsen att inom några år ersätta grannarna runt Store Mosse efter att olika vattenmätningar gjorts.