Fond för behövande i Gällared

Kammarkollegiet säger ja till att Falkenbergs kommun får använda en donation på annat sätt än vad donatorn ursprungligen testamenterat. När lantbrukaren Carl Aron Johansson avled för 80 år sedan ville han att hans gård skulle bli en gård för fattiga i Gällareds kommun.
Tiderna har sedan förändrats. Gården är numera såld och det ska nu bildas en stiftelse. Avkastningen på kapitalet ska gå till behövande personer som är eller har varit folkbokförda i Gällareds församling