Science Park får egen vd

Kommunstyrelsens ledningsutskott i Jönköping har beslutat att näringslivschefen Olle Nåbo ska ägna hela sin tid åt Science Park.
Science Park i Jönköping är en utvecklingsby för högteknologiska företag där man vill skapa idéer och nyföretagande. Nu växer Science Park så mycket att man behöver en VD som på heltid kan ägna sig åt verksamheten. Tillförordnad näringslivschef i Jönköping istället för Olle Nåbo blir Lena Willstrand.