Sverige klarade Simone bra tack vare Gudrun och Per

2:02 min

Det svenska samhället klarade sig bra under stormen Simone som drog in över södra Sverige under natten och morgonen, konstaterar professor Sven Halldin vid Centrum för naturresurslära på Uppsala universitet.

Tack vare färska erfarenheter av stormar som Gudrun 2005 och Per 2007 fungerade alla samhällsfunktioner som planerat, säger Sven Halldin. Han menar att samhället visat sig bra på att hantera svåra naturhändelser när minnet är färskt efter liknande händelser.
-Det har hållits samverkanskonferenser mellan myndigheter, elledningarna är nergrävda, försäkringsbranschen vet vad man ska göra. Det har fungerat perfekt, säger Sven Halldin.

Innbär då erfarenheten från Simone att vi inte behöver vara oroliga inför framtiden, att vårt samhälle klarar större naturhändelser?

-Vi klarar naturhändelser om liknande händelser hänt ganska nyligen, säger Sven Halldin, men vi klarar det absolut inte om det inte har hänt. Om vi som forskare vet att den kan hända, men om den inte finns i det korta mannaminnet, finns inga pengar att satsa på planering. Då slår det till med full kraft!
Ta till exempel Fukushimakatastrofen i Japan. Den var så fullkomligt osannolik att den egentligen aldrig har hänt förän den hände. Då blev den väldigt sannolik och skadorna blev katastrofala. Det kan mycket väl hända i Sverige också, säger Sven Halldin.

-Vad skulle det kunna vara som är fullkomligt osannolikt men som ändå skulle kunna bli sant?

-Ta till exempel den jordbävningen i Kaliningrad 2004. Om det hade inträffat i Rosenbad och skakat ner hela den svenska regeringen, det hade inte varit så trevligt, säger Sven Halldin.