Hamreskolan

Som vi har berättat tidigare har personalen på Hamreskolan skrivit ett brev till proAros chefen Pär Eriksson för att få klarhet i varför de drabbas av nedskärningar samtidigt som det pratas om mer pengar till skolan. Pär Eriksson kan förstå deras funderingar och kommer också att besvara de frågor personalen har. Enligt Eriksson är det inte alls säkert att det blir några nedragningar. Men han säger samtidigt att förutsättningarna för Hamreskolan har förändrats i och med att skolan har rustats upp. Det har i sin tur lett till dyrarare hyra, men lokalerna kan samtidigt användas på ett annorlunda sätt, menar Eriksson.