Revisorskritik debatteras

Dagens debatt om revisorernas kritik mot landstingsstyrerlsen i Stockholms läns landsting har till stor del handalt om utjämningsbidragets existens
Bengt Cedrenius miljöparitet stöder bidraget och hävdade att utjämningsbidraget till andra delar av landet kan ses som en betalning för utbildad arbetskraft som kommer till Stockholm. Folkpartiets Maria Wallhager kritiserade istället bidragets utformning då kostnaden stiger snabbare än inkomsterna - men hon anser att det behövs någon form av regional utjämning. Hör om själva omröstning om ansvarsfrihet i våra senare sändningar…