16 milj satsas på turism i länet

Nu ska besöksnäringen i Västernorrland stärkas.
16 miljoner kronor ska satsas på Projekt besöksnäringsutveckling som från och med i sommar ska fungera som ett paraplyorgan och knyta samman konferensstaden Sundsvall, Höga kusten, golf- och parkprojektet i Örnsköldsvik och mer speciella turistmål som jakt- och fiskeupplevelser i länet. Verksamheten som leds av Mitt Sverige Turism finansieras av EU:s strukturfonder, länsstyrelsen, länets kommuner och näringslivet.