Nya uppgifter kan förändra bilden av "NSA-skandalen"

2:08 min

När två av USA:s högsta spionchefer i går frågades ut i den amerikanska kongressen kom de med en lång rad nya uppgifter och påståenden som, om de stämmer, i grunden förändrar mycket av det som hittills kommit fram om övervakningen av miljontals EU-medborgare.

Ett av deras huvudbudskap var att det mesta av det som kommit fram i media via Edward Snowden är helt fel.

Dessutom underströks noga att det inte är USA som spionerat på miljontals européer, det är istället de europeiska underrättelsetjänsterna.

Det är viktigt att förstå att varken Edward Snowden eller de journalister han samarbetat med, har dragit rätt slutsatser av de data han kommit över. De har heller inte haft relevanta dokument och uppgifter, sa chefen för NSA, general Keith Alexander, och förklarade att det bara är en handfull anställda på NSA som har tillgång till hela bilden av spionorganisationens verksamhet.

Med andra ord, de uppgifter om massiv amerikansk övervakning som publicerats i tidningar världen över, och som orsakat en sådan uppståndelse, är helt enkelt felaktiga.

Det var ett av huvudbudskapen som gång på gång upprepades under den tre timmar långa utfrågningen i representanthusets underrättelseutskott, där Keith Alexander hade sällskap av USA:s högste ansvarige för underrättelseverksamheten, James Clapper.

Därmed är det också helt felaktigt att det skulle vara USA som ligger bakom övervakningen av miljontals EU-medborgare. Den uppgiften avvisades helt, och med eftertryck.

Enligt Clapper och Alexander är Europas underrättelsetjänster själva som är främst ansvariga för övervakningen av dom egna medborgarna. Att uppgifterna även finns hos NSA beror på det intima samarbete som under lång tid funnits mellan USA och dess allierade.

Den ilska och upprördhet som europeiska ledare nu visar upp beskrevs till stor del om ett slags inrikespolitisk teater, eller som ren okunskap. USA:s erfarenhet är att politiker i Europa inte alltid till hur de egna ländernas underrättelseorganisationer arbetar.

När det gäller vad president Obama känt till, eller känner till, kom det inte heller under tisdagen några kristallklara besked, varken under kongressförhören eller från Vita huset,