HTF och Manpower i lönestrid

Det har blåst upp till lönestrid mellan tjänstemannafacket HFT och bemanningsföretaget Manpower. Oenigheten gäller ett nytt lönesystem som Manpower vill införa och som enligt HTF leder till sänkt lön i förhållande till det avtal som nyligen träffades för medlemmarna i bemanningsbranschen.
HTF uppger att Manpower tänker säga upp de anställda som inte vill godta det nya lönesystemet. Och HTF å sin sida överväger att säga upp avtalet med Manpower och inleda en konflikt.