Landstinget tillbakavisar: Journalerna var skyddade

1:23 min

Stockholms läns landsting tillbakavisar uppgifterna om att miljontals patientjournaler har varit tillgängliga för utomstående via internet. Det fanns misstankar om en säkerhetslucka, men en ny rapport ska visa att journalerna hela tiden har varit skyddade.

– Vårt säkerhetssystem består av flera olika delar och det som kunde ha varit en säkerhetsbrist har tagits om hand av andra delar i systemet. Det har visat sig att ingen har kunnat komma åt någon känslig information i samband med den här händelsen, säger Anders Nyström, ansvarig för informationssäkerhetsfrågor på Stockholms läns landsting.

Som Ekot rapporterat tidigare i dag så uppger källor till Dagens Nyheter att omkring tre miljoner sjukjournaler för patienter i Stockholms län och på Gotland har legat öppna mot internet så att utomstående kunnat ta sig in och läsa dem.

Det ska ha berott på en säkerhetslucka i servern med patientjournaler i journalsystemet Take care, en lucka som enligt tidningen var öppen under åtta månader fram till slutet av juni i år.

Enligt tidningen hittades spår av intrång när man började utreda säkerhetsluckan.

Anders Nyström bekräftar att det fanns sådana misstankar och att det ledde till en polisanmälan.

– Det var det man misstänkte då. Sen har ju den utredning som vi har gjort visat att det inte var så.

Kan det finnas andra säkerhetsluckor än just den här?

– Det är egentligen en spekulativ fråga. Det finns inga helt säkra system. Just nu uppfattar jag tydligt att vi har ett bra och säkert system och det finns ingen anledning för våra invånare att vara oroliga för att någon kommer åt våra journaler, säger Anders Nyström,  ansvarig för informationssäkerhetsfrågor på Stockholms läns landsting.