SAS emot ökat transportöransvar

Det är inte flygbolagen som ska se till att invandringspolitiken efterlevs. Det anser SAS som säger blankt nej till förslaget om utökat transportöransvar.
Enligt ett omdiskuterat regeringsförslag ska flygbolag och rederier tvingas böta upp till 50.000 kronor per passagerare om de transporterar flyktingar till Sverige som saknar giltiga handlingar. Vidare är SAS kallsinnigt till förslaget att flygbolagen ska avgöra vilka passagerare som kan ha giltiga skäl att söka asyl i Sverige.