"Trådlösa nätverk inte farliga"

Radiovågor från trådlösa datornätverk är inte farliga och de kan utan vidare installeras på förskolor och skolor, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i ett brev till landets skolor.

Brevet är en reaktion på att organisationen Strålskyddsstiftelsen gått ut och varnat skolorna för att det finns hälsorisker med trådlösa nätverk.

Sådana påståenden saknar vetenskaplig grund, anser SSM. I brevet skriver man att det saknas stöd för att radiovågorna medför hälsorisker.