Ofarliga mängder bisfenol A i dricksvattnet

1:25 min

Många kände stor oro sedan det blev känt att det hittats hormonstörande bisfenol A i dricksvattnet i flera lägenheter. Men halterna är låga och medför ingen risk för hälsan, säger Lars Busk, vetenskaplig strateg vid Livsmedelsverket.

– Man behöver inte känna någon oro. Halterna är så låga så det medför ingen risk för hälsoeffekter, säger Busk.

Men det är ju ändå bisfenol i vattnet, det måste väl ha någon effekt?

– Nej, inte i den koncentration det finns, enligt vår bedömning.

I över 3 000 lägenheter, främst i Stockholm, Göteborg, Märsta och Ängelholm, kan det hormonstörande ämnet bisfenol A finnas i drickvattnet, efter att lägenheternas dricksvattenrör renoverats med så kallad relining.

Relining innebär att rören rensas och får en ny beläggning av ett speciellt plastmaterial som innehåller bisfenol A.

Livsmedelsverket har tillsammans med Kemikalieinspektionen och Boverket undersökt om Bisfenol A förekommer i själva drickvattnet i lägenheter som renoverats på det här sättet, och det visade sig att i åtta av 22 undersöka lägenheter fanns bisfenol i dricksvattnet.

Men enligt Livsmedelsverket är halterna så låga att det inte innebär någon hälsorisk. De högsta halterna som uppmätts i vattnet i de aktuella lägenheterna var 1 mikrogram/liter. För att bisfenol A ska ha en hormonstörande effekt ska en människa få i sig över 50 mikrogram per kilo man väger, under ett dygn.

Men Lars Busk kan ändå förstå att de som bor i lägenheterna känt oro.

– Ja, efter det medieintresse som varit och det som stått i tidningar kan jag mycket väl förstå att folk är oroliga. Men det behövs inte.