Är du uppkopplad eller avkopplad?

5:39 min

Det började med artiklar i Svenska Dagbladet om hur föräldrars mobilanvändande påverkar barnen och sedan har diskussionen om vårt förhållande till de smarta mobilerna rullat vidare i medierna. Hur har den ständiga uppkopplingen förändrat vårt sätt att vara, leva och tänka? Möt Micke Darmell som skrivit den nya boken, "Uppkopplad eller avkopplad" om just detta.