Bostäder kan byggas i Visby

Bostadsbyggandet vid Talluddens kolonilottområde och marken intill vid kyrkogården var ingenting som kommunstyrelsens arbetsutskott tog ställning till idag.
Frågan om den nya detaljplanen sköts över till kommunstyrelsen och även de motioner som ifrågasätter att de här områdena bebyggs. Däremot beslutade KSAU att föreslå att det ska byggas studentbostäder på det område intill gamla A7-fältet där kommunens överskottsförråd finns idag. Det handlar om 120-130 lägenheter. Ett företag som gärna vill bygga där är Midroc Projekt Developement. Men vem det blir avgörs efter ett anbudsförfarande.