Besparingar - inget alternativ

Det är svårt att göra besparingar på musikskolan och fritidsgårdarna i Alvesta kommun. Det visar en ny utredning.
Barn- och ungdomsnämnden har ansträngd ekonomi och letar efter tänkbara sätt att spara pengar. Men enligt utredningen kommer verksamheterna att urholkas för mycket om det sparas mer. Därför måste politikerna bestämma om man överhuvudtaget ska ha musikskola eller fritidsgårdar i framtiden eftersom det av kvalitetsskäl är svårt att göra fler besparingar, står det i utredningen.