Om förbud och påbud av slöjan - chat med Annika Rabo

På 30-talet förbjöds slöjan i Iran för att efter revolutionen 79 bli ett lagstadgat tvång för alla kvinnor. Bara ett exempel på hur slöjan varit föremål för förbud och tvång. Vill du veta mer om hur och varför användningen av olika typer av muslimska slöjor förbjudits och påbjudits runt om i världen – både historiskt och i dag – så kan du chatta med Annika Rabo som är professor i socialantropologi klockan 15.15 till 15.45 idag torsdag.