165 varslas i Karlstad

165 personer varslas vid Ericsson i Karlstad, rapporterar Sveriges Radio Värmland. Uppsägningarna berör alla Ericssons enheter i Karlstad och såväl teknisk som administrativ personal.
Anledningen till den beslutade personalminskningen är att uppdragen i Karlstad har minskat, vilket lett till en stor övertalighet. Förhandlingar kommer att inledas snarast och de första kommer att få sluta efter sommaren. Telecomföretaget Ericsson har idag cirka 600 anställda i Karlstad. Varslen innebär alltså att en fjärdedel av personalstyrkan försvinner