Biskopsvisitation i Borås

Imorgon inleder biskopen i Skara en två veckor lång visitation av Svenska Kyrkan i Boråsområdet, området som heter Ås kontrakt.
Merparten av tiden går åt att träffa olika personalgrupper och förtroendevalda inom Svenska kyrkan. Men biskopen möter också de dövas förening och invandrargrupper.