Förslag på vägskattrabatt

Den moderate riksdagsledamoten Bertil Kjellberg, från Sundsvall vill att västernorrlänningarna ska få rabatt på vägskatten. Han tycker att vägstandarden i länet är så dålig att en rabatt skulle ge ökat tillskott för att reparera alla fordonskador som dom dåliga vägarna ger upphov till.