Vattenkraften föreslås få skärpa regler

1:08 min

Vattenkraftverk och dammar runt om i Sverige ska prövas enligt miljöbalken, föreslår en ny utredning.
Ett förslag i rätt riktning, menar sportfiskare och miljörörelse. Eftersom många vattenkraftverk har tillstånd som är närmare 100 år gamla och där det inte ställs krav på exempelvis möjlighet för fisk att fritt kunna passera.

Det finns förslag på miljöåtgärder i Västernorrland, men Ångermanälven borde prövas först, säger Mikael Strömberg som jobbat för att återställa skador där. 

– Den är ju väldigt förstörd. Det krävs åtgärder för att kunna rädda det liv i vattnet som finns, säger Mikael Strömberg.

När han började prata om att få tillbaka lax och öring i Ångermanälven blev han närmast idiotförklarad. Det går ju inte att påverka kraftbolagen och vem ska betala det, tyckte folk.
Men sedan dess har både myndigheter och forskare intresserat sig mer och mer för de utbyggda älvarna och möjligheten att göra något åt miljön.


Vattenverksamhetsutredningen föreslår att kraftverk som går på gamla lagar ska göra en ny prövning inom miljöbalken som gäller idag. Det skulle ta åratal och utredaren tänker sig en tydlig ordningsföljd. I den kön borde Ångermanälven ligga främst tycker Mikael Strömberg eftersom det redan finns förslag om miljöåtgärder i Vilhelmina och i Västernorrland.