Karlshamn

Karlshamn ska ha bästa företagsklimatet

6:15 min

Karlshamn ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2020. Det är ett av målen för det nya projektet "Gilla Karlshamn". Projektet ska stärka Karlshamns varumärke och kommunen ska vara attraktiv att bo och leva i.

Ett sätt att uppnå målen är att lyfta fram och uppmärksamma positiva händelser, säger projektledare Anna Deutgen:

– Vi är jätteduktiga att ha familj i Karlshamn. Där ligger vi på 23:e plats i fokusundersökning. Och vi är jättebra på vår skola i Karlshamn.

Hon vill att också bygga brett engagemang och göra alla invånare stolta över att bo i Karlshamn.

Med i projektet är Företagarna/Näringslivet, Sparbanken Karlshamn och Karlshamns kommun.