"NSF måste verka rumsrena"

Ett nedtonat valprogram är ett måste om Nationalsocialistisk Front, NSF, ska ha någon chans i valet i höst.
Det säger Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Han menar att det finns för få som skulle rösta på NSF om de inte tonade ner sina nazistiska åsikter. Istället för rasbiologiska skyddsåtgärder för att säkra den nordiska rasen heter det i valprogrammet kort och gott stäng flyktingförläggningen i Karlskrona. Peter Esaiasson, som har studerat över hundra år av valkampanjer i boken "Svenska valkampanjer 1866-1988", säger att det sällan gått vägen för de extrema partierna genom detta knep.