Ambulanssjukvården samordnas

Räddningskåren i Malmö överväger att låta akutambulanserna vara stationerade på en enda station, istället för som idag på tre olika ställen.
I dag är akutambulanserna stationerade i Hyllie, Centrum och Jägersro men brandchefen Lars Berg förordar förslaget att samla all ambulanssjukvård till stationen vid Heleneholm. - Behovet hos ambulanspersonalen av delaktighet, kommunikation och fortbildning gör att det finns stora fördelar med att ha en sammanhållen ambulanssjukvård, säger Lars Berg. Han menar också att ambulanssjukvården kan samordnas på ett bättre sätt om alla ambulanser finns på ett och samma ställe. Förslaget har kritiserats, bland annat för att det skulle ge längre utryckningstider och Lars Berg är medveten om att förslaget är kontroversiellt eftersom utryckningstiden har stor betydelse, speciellt för hjärtpatienter men han tror inte att förändringen kommer att få så stor betydelse för utryckningstiderna. - Ambulanserna larmas ju inte bara när de står inne på stationen utan minst lika ofta när de är ute på väg från exempel akuten, säger Lars Berg. Nu ska politikerna i Räddningsnämnden ta ställning till förslaget, men det är Region Skåne som till slut avgör, eftersom ambulanssjukvården i Malmö körs på entreprenad. Inom Region Skåne är man öppen för förslag så länge det inte innebär försämring av verksamheten. - Det kan ju bli längre insatstider till en majoritet av patienterna och det kan vi inte acceptera, säger Rolf Orhlander som är förvaltningschef på Katastrof Ambulans och Beredskap (KAMBER) i Skåne.