Nya uppgifter om svensk-brittiskt avlyssningssamarbete

1:29 min

Den brittiska tidningen The Guardian avslöjar i dag att den brittiska underrättelsetjänsten har ett nära samarbete med flera europeiska länder, däribland Sverige, om avlyssning i stor skala.

Den brittiska underrättelsetjänsten GCHQ var enligt de nya dokumenten mycket nöjd när den svenska riksdagen år 2008 till sist antog den omdiskuterade FRA-lagen som ger Försvarets radioanstalt möjlighet att avlyssna fiberoptiska kablar.

GCHQ har ansvaret för signalspaning i Storbritannien och samarbetar nära med amerikanska NSA. NSA finansierar i själva verket en del av de brittiska avlyssningsoperationerna.

Guardians dokument kommer från den avhoppade avlyssningsexperten Edward Snowden.

Enligt dokumenten har den brittiska underrättelsetjänsten bistått FRA med många råd och vägledning med att ta fram möjligheter till storskalig övervakning av datatrafik och telefonsamtal via avlyssning av fiberoptiska kablar.

Dokumenten visar att den brittiska underrättelsetjänsten år 2009 hade ett möte med sin svenska motsvarighet FRA för att diskutera hur de nya avlyssningsmöjligheter som den nya FRA-lagen gav, bäst skulle utnyttjas.

Dokumenten som Guardian presenterar i dag är en slags landgenomgång från GCHQ över britternas samarbete med andra underrättelsetjänster i Europa.

Tyskland, Frankrike och Spanien beskrivs vid sidan av Sverige som framgångsrika samarbetspartners.

Dokumentet ger stöd åt det som journalisten och underrättelseexperten Duncan Campbell sa inför europaparlamentets utskott för mänskliga fri och rättigheter i somras: Att Sverige är den största samarbetspartnern till de brittiska och amerikanska underrättelsetjänsterna utanför de engelsktalande länderna.