Kumlafängelset byggs ut?

Det kommer att bli färre och större fängelser i Sverige. Det spår anstaltsledningen på Kumlafängelset. Domstolarna utdömer längre straff i dag och kriminalvården lider brist på platser.
I dag på förmiddagen har Kenneth Gustavsson, ställföreträdande chef för Kumlaanstalten, diskuterat en utbyggnad av fängelset med statliga Specialfastigheter. Det handlar i första hand om ytterligare 55 platser som kan komma att byggas på Kumla - som en avlastning under tiden som fängelset renoveras, sen ska det hysa nya interner. Kenneth Gustavsson tror att Kumlafängelset kommer ha ännu fler platser, upp mot 500 interner inom några år.