P4 Förmiddag

Speglar i rymden kan rädda jorden

20 min

Efter gårdagens tema om klimatförändringarna tar vi i dag reda på vad forskarvärlden säger. Har människan påverkat klimatet och är det i sådana fall farligt?

Speglar i rymden, vitmålade hustak och stora utsläpp av svavel i atmosfären kan bli räddningen för jorden. För tio år sedan ansågs geoengineering som hokus pokus men nu ses det av många som räddningen för jorden. Det här skulle kunna vara ett sätt att få stopp på temperaturökningarna.

Anders Hansson är lektor vid tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet och arbetar med att sammanställa den forskning som finns på området. Han menar att den förändrade inställningen beror på att politikerna gjort alldeles för lite och att det här ses som en sista utväg.

Kajsa Nerdal är en av iniativtagarna till Föräldravrålet. Föräldravrålet är ett upprop som vill att politikerna gör klimatet till högsta prioritet. 

– Politikerna tar alldeles för lite ansvar för klimatet i dag. Sverige måste bli ett föregångsland när det gäller miljön.