Stöd för nya lärare

Nyutexaminerade lärare, bland annat i Kramfors har prövat en ny metod för att få stöd i sitt nya yrke. Det är Lärarnas Riksförbund som i fem kommuner låter färska lärare få träffas i grupp under en termin med en utbildad samtalsledare för att dela med sig av sina erfarenheter.
56 nya lärare deltog i samtalen som hölls under sekretess. Resultatet är mycket positivt.