Enrique Vila-Matas: "Dublinesk"

2:11 min

Den katalanske författaren Enrique Vila-Matas har sedan 40 år etablerat sig som en av Spaniens mest betydelsefulla författare. Han har skrivit över tjugo romaner och översatts till fler än trettio språk. Först nu är det dags för den svenska publiken att stifta bekantskap med en av de mest originella rösterna i den samtida spanska litteraturen.

Ett Dublin hemsökt av litterära spöken. Där är scenariot i Enrique Vila-Matas "Dublinesk". Vila-Mats är en författare som i alla sina böcker lever av litteraturen, ett slags metalitteratur som oupphörligt frågar sig om vi behöver böcker, varför vi är besatta av dom, eller om författare som helst vill slippa skriva.

I Vila-Matas senaste bidrag till genren, "Dublinesk", möter vi Riba, en förläggare som har lagt av, bitter över den kommersiella litteraturens framgångari den digitala eran och föraktet för gammaldags hederlig bildning. Den gamle bibliofilen anar att apokalypsen är nära, paradigmskiftet som kommer att utplåna boken.

En dröm inspirerar honom att resa till Dublin och hålla en begravningsceremoni för boken på själva Bloomsday, den 16 juni när James Joyces Ulysses utspelas. En rituell resa i sällskap med några vänner, medan hans fru sitter hemma och mediterar i Barcelona som nybliven buddhist. I drömmen såg han sig själv, nykter alkoholist, börja dricka igen och hamna på trottoaren med fruns förebråelser ringande i öronen. Återfallet blir ett omen, ett tecken på det gradvisa sönderfall som oupphörligen leder till katastrofen.

Under tiden dyker det upp en hel del litterära figurer, som den mystiske mannen i mackintosh som spökar i en begravningsscen i Ulysses, och som påminner Riba om att han aldrig lyckades publicera en ny Joyce eller Beckett. Och Vila-Matas citerar Coldplay:

"Som om litteraturen numera bara kan sopa gatorna i den värld där den en gång regerade."

Men, som det heter i "Ulysses", livet består av en mängd små triviala saker. Vila-Matas "Dublinesk" blir till slut en hyllning till vardagen, det som händer när inget till synes händer. Och där har vi poeten Philip Larkin som kastar ljus över den bedrövliga, galghumoristiska tillställningen i en dikt, som gett romanen dess titel; en dikt om glädjen över att finnas till.

"Det är vi, vi är här."