Reinfeldt och Bildt tonar ner NSA-samarbete

Nya läckor från Edward Snowden visar vilken status olika länder, däribland Sverige, har i samarbetet med NSA men den svenska regeringen tonar ner betydelsen av samarbetet.

Den svenska regeringen har kritiserats av oppositionen för att vara alltför undfallande genetemot USA samtidigt som andra EU-länder har riktat skarp kritik mot USA:s massiva avlyssning.

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger i en intervju med Ekot att han tror att det är svårt att påverka andra länder.

Det är inte säkert att alla är intresserade av det. Ska det ha någon verklig verkan så måste det vara i lagstöd och i fungerande rättsstater där det finns domstolsbeslut på vad man får hämta information kring och särskilt integritetsskydd. Tyvärr har inte alla samma intresse av det runt om i världen, som vi har i Sverige, säger Fredrik Reinfeldt.

Den globala underrättelsestrukturen fick ett nytt ansikte under helgen sedan nya läckor från Edward Snowden inte bara visat hur samarbetet fungerar i stort men också vilken status olika länder, däribland Sverige, har i denna struktur.

I centrum finns förstås USA med sina närmaste partner: Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. De fem delar på rådata, finansiering, tekniska system och personal medan övriga länder hålls på armlängds avstånd.

Denna kärnas närmaste partner är Norge, Danmark, Frankrike och Nederländerna, tillsammans med kärnan kallade "nio ögon".

Sverige platsar först i den tredje kretsen. Tillsammans med de tidigare nämnda centrumländerna samt Tyskland, Frankrike och Spanien utgör de gruppen "14 ögon".

Enligt tidningen The Guardian använder Tyskland nu paradoxalt nog avlyssningen av förbundskansler Angela Merkel för att utverka en statusuppgradering till "nio ögon" - allra helst "fem ögon".

Sveriges politiska ledning vill tona ner betydelsen av samarbetet. På frågan om Sverige deltar i signalspaning mot andra europeiska länder svarar statsminister Fredrik Reinfeldt:

– Sverige har liksom de flesta andra utvecklade länder signalspaning. Och vi har också varit öppna med att vi samarbetar med andra. Det är inte något nytt, säger statsminister Fredrik Reinfeldt till TT.

– Terrorism och kriminalitet är i dag gränsöverskridande och man måste samarbeta med andra för att kunna förstå och motarbeta den här typen av hot mot vår frihet och öppenhet. Däremot är det viktigt att påpeka att i användandet av signalspaning är detta lagbundet, säger Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt har även i tidigare intervjuer hänvisat till att svensk underrättelseverksamhet är reglerad i lag.

– I Sverige har vi skaffat en lagstiftning där vi säger att det inte är fritt att ta in vilken lagstiftning som helst och det är viktigt att det finns insynsmöjligheter från andra än dem som tar in informationen för att man ska kunna se att det inte tas in fel saker, sade Fredrik Reinfeldt i en tidigare intervju med Sveriges Radio.

I samband med EU-toppmötet i slutet på oktober erbjöds de länder som ville att delta i samtal som Tyskland och Frankrike skulle föra med USA om avlyssningen. Men Sverige tackade då nej. Statsminister Fredrik Reinfeldt motiverade beslutet med att svenskt deltagande inte var förankrat i EU-nämnden.

– Det är ett entydigt initiativ av två medlemsländer och vi har möjlighet att i efterhand utvärdera vad vi tycker att de här samtalen har givit och hur vi ska förhålla oss till det, sade Fredrik Reinfeldt till Sveriges Radios Herman Melzer.

Begrepp som "inte något nytt", "ingen hemlighet" återkommer i utrikesminister Carl Bildts beskrivning av det senaste NSA-avslöjandet.

Insynen kring FRA:s metoder är enligt Bildt tillräcklig.

"Vi har ett av världens tydligaste, mest lagbundna och sannolikt bästa system i detta avseende. Jag skulle tro att andra länder kommer att se oss som en förebild", skriver Bildt på sin blogg.

Tidigare har utrikesminister Carl Bildt sagt såhär om uppgifterna om USA:s omfattande avlyssning:

– Vi lever i en värld där det bedrivs underrättelseverksamhet och säkerhetsverksamhet. Vi bedriver den själva, säger Carl Bildt.

Är du irriterad över det här?

– Nej, inte speciellt, sade Carl Bildt i en tidigare intervju med Sveriges Radio.

Fredrik Wallin, talesperson för FRA, säger att myndigheten samarbetar med liknande utlänska organisationer men att man inte kan berätta på vilket sätt.

– FRA har möjlighet att samverka med motsvarande organisationer i andra länder. Det finns ett tydligt lagstöd för det och det finns ett tydligt regelverk som vi följer, säger Fredrik Wallin till Sveriges Radio.