Stor risk för sjukskrivning bland unga tjejer

1:13 min

Vi svenskar blir mer och mer sjukskrivna - och framförallt gäller det unga tjejer. I dag kommer flera undersökningar som pekar på samma trend.

– Jag tror att det kan vara mycket att kvinnor tar på sig större ansvar, och att det är mer okej att säga att man mår dåligt som tjej. Man kanske håller uppe ett större socialt liv och plockar på sig så många problem att man inte hinner med sina egna, säger Caroline Magnusson i Stockholm när vi berättar om sjukskrivningar bland unga kvinnor.

Stress och press att hinna med uppgifter och att lyckas på jobbet, följt av ännu mer ansvar när man kommer hem. Till slut orkar inte kroppen längre. Så beskrivs flera fall av unga som sjukskriver sig.

I dag kommer sjukskrivningar bland unga att uppmärksammas på flera håll. Framförallt kring unga tjejer som sjukskriver sig mest av alla.

Enligt Jobbhälsobarometern 2013 tror nära var tredje kvinna under 30 att deras jobb kommer påverka deras hälsa negativt.

En annan rapport som Försäkringskassan släpper i dag visar att det är en högre risk för kvinnor än män att bli sjukskrivna, alltså att vara sjuk i mer än två veckor.

Och Maria och Lisen i Stockholm tror...
– Att tjejer lättare tar med sig jobbet hem. Och att tjejer tar på sig mer grejen utanför jobbet.
– Jag kan inte tänka mig att det är jobbigare för kvinnor, utan att de vågar sjukskriva sig och visa sig svaga.