Protester mot stängda abortkliniker i Texas

1:47 min

I USA hårdnar den mångåriga och segdragna striden kring abortfrågan. Efter en serie domstolsutslag stängdes närmare hälften av Texas abortkliniker i fredags.

Kvinnor som bokat tid fick vända i dörren.

Under måndagen vände sig flera kvinno- och medborgarrättsorganisationer i Texas och USA direkt till landets högsta domstol och begärde en snar överprövning av beslutet att stänga klinikerna, rapporterar vår USA-korrespondent Agneta Furuvik från Texas delstatshuvudstad Austin.

– Alla dessa regler och förbud, de sätter inte stopp för aborterna, de gör ju bara att de blir farligare, säger John som jag träffar medan han går snabbt fram och tillbaka och röker här på Chicon Street, vid en av Austins abortmottagningar.

I miljonstaden Austin finns en handfull små kliniker som ger råd och vård i alla möjliga frågor kring sexuell hälsa. Men sedan i fredags får de inte längre hjälpa kvinnor att avbryta en graviditet.

Nya regler infördes i princip över en natt när en domstol gick på samma linje som de starka krafter som är emot att kvinnor, och par, själva ska få välja om de ska fullfölja en graviditet eller inte.

Det som konservativa politiker i Texas, Oklahoma, Mississippi och många andra delstater gör är att införa nya lagar som gör det allt svårare att alls kunna driva klinikerna.

Bakom sig har de stora grupper väljare, många djupt religiösa, som anser att abort är mord och att frågan är den absolut viktigaste av alla politiska frågor här i USA.

De som är för, inte aborterna i sig, men för individens rätt att kunna välja abort inom ungefär samma ramar som gäller i Sverige, anser att amerikanska kvinnors konstitutionella rätt att bestämma över sin kropp är hotad på allvar.

Därför begär nu flera av USA:s största kvinno- och medborgarrättsorganisationer att Högsta domstolen skyndsamt ska överpröva Texaslagen.

Den tolfte november ska Texas och dess guvernör Rick Perry lämna in sina argument för den nya strängare abortlagen.

Fram tills dess gäller den, och det är fortsatt stopp på den lilla kliniken här på Chicon street.