Katolik mot sin vilja

Den halländske läkaren Laszlo Havasi har ovetande gått och blivit tvångsansluten till katolska kyrkan. Han förstod att något misstag begåtts när han fick veta att han skulle betala restskatt på 7000 kronor i form av avgift till katolska kyrkan.
Sedan kyrkan och staten gick skilda vägar får numera flera trossamfund rätt att ta Riksskatteverket till hjälp för att driva in medlemsavgiften. I det medlemsregister som katolska kyrkan skickade in var Laszlo Havasi registrerad. Någon annan koppling till katolska kyrkan än att hans mor kan ha varit katolik finns inte. Efter vissa problem fick han ändå kontakt med katolska kyrkan i Stockholm men fick då veta att själv måste bevisa att han inte är katolik, eller begära utträde men som inte befriar honom från den uppkomna restskatten.