sköldkörtelvården

Landstinget ska se över sköldkörtelvården

1:24 min

Landstinget ska nu se över hur vårdcentraler kan förbättra vården för de patienter, som har problem med sin sköldkörtel.

Sörmlandsnytt har de senaste dagarna berättat att det är många sköldkörtelpatienter, som inte får den vård de anser sig behöva.

– Givetvis är det ju så att vi behöver se över de rutiner och de möjligheter som vi har. Till exempel att se över möjligheten att skriva överenskommelser mellan specialistsjukvården och primärvården. Och det är ju likadant med läkemedelskommittén, som bör bli inblandad i det här också, säger Monica Johansson (S) ordförande i primärvårdsnämnden.

Monica Johansson reaktion när jag uppmärksammar problemet för henne, är att hon tänker kontakta divisionschef Aina Nilsson om detta. Enligt Monica Johansson, ordförande i primärvårdsnämnden, finns det i nuläget ingen överenskommelse på vårdcentralerna i Sörmland idag, det vill säga det finns inga tydliga riktlinjer för familjeläkare att följa när det gäller patienter med sköldkörtelbesvär som ska remitteras vidare till specialist eller inte.

– När det är svårdiagnostiserat ska man också skriva hur man ska gå till väga, i vilka lägen ska man remittera, när ska man inte remittera o s v. Sådana vårdöverenskommelser finns på en mängd olika områden, säger Monica Johansson.

Skulle det vara en fördel för exempelvis alla hyrläkare som kommer in?

– När man kommer in som tillfällig vikarie eller hyrpersonal så är det ju bra när det finns skriftliga vårdöverenskommelser, hur sker och ting ska gå till väga, slutar Monica Johansson, socialdemokrat och ordförande i primärvårdsnämnden i landstinget.