Säpo: "Då skyddar vi journalister"

1:31 min

Hoten mot journalister ökar. Det sade Utgivarna, en branschorganisation för medier, i Ekot i morse. Det är Säpos ansvar att sätta in resurser, anser Utgivarna.

Ahn-Za Hagström är chefsanalytiker vid Säkerhetspolisen och säger att Säpo har bara ansvar för vissa delar av problematiken med hot mot journalister.

– I den mån det handlar om våra aktörer, om våld, hot och trakasserier och det kommer från de aktörer som vi är ålagda att följa, då är det vårt uppdrag. Vi pratar till exempel om grov organiserad brottslighet, politiska extremister eller religiösa extremister.

Dem som Säpo riktar sitt intresse mot handlar i hög grad om politiskt motiverade aktörer som vill ändra samhällsskicket och som hotar och hindrar journalister i deras yrkesutövning. Ahn-Za Hagström nämner också religiösa extremister.

Men mycket av hoten riktade mot lokala medier lokalt kommer från kriminella gäng, menar Utgivarna i sin kritik av polisen.

Ahn-Za Hagström säger att även när det gäller detta så har Säpo ett visst ansvar.

– När det gäller kriminella gäng, om de har en avsikt eller en förmåga, att påverka beslutsfattade eller det sätt som journalister arbetar på, då är det säkerhetspolisens uppdrag.

Gränsdragning för vad som är Säpos ansvar och vad som faller på lokal polis eller rikspolisstyrelsen och andra är inte enkel. Det viktiga är att hoten anmäls. Görs det så finns en fungerande samordning,

– Vi jobbar nära de polismyndigheter som berörs av detta, men som när det gäller all samverkan så kan det så klart förbättras.

 

Utgivarna vill ha ett möte mer er och de hot de exemplifierar med verkar falla under ert ansvar. Hur ser ni på det?

– Absolut. Vi välkomnar ett sådant möte.