Krokom får miljonstöd för miljön

Krokoms kommun har i dag beviljats 1,7 miljoner kronor från regeringen för att satsa på miljön.
Pengarna ska gå till att restaurera bäckar med anknytning till Storsjön. Tidigare har Östersund och Åre också fått pengar till samma ändamål. Krokoms kommun ska också använda pengarna till att binda samman fjärrvärme- och cykelvägnäten i Krokom med dem i Östersunds kommun. För två år sedan fick Krokom avslag av regeringen på sin ansökan om pengar. Den gången uppfyllde inte projektplanerna de krav regeringen ställt. Men det gjorde de alltså denna gången.