Sjukhus hjälper Rumänien

Sjukvårdsutrustning som inte längre används vid Skaraborgs sjukhus kommer att skickas till sjukvården i Rumänien och Vitryssland.
En överenskommelse har tecknats mellan sjukhusen i Skaraborg och Pingstmissionen Utland, som gör den hjälpen möjlig. Transporten av utrustningen från Skaraborg till Rumänien och Vitryssland kommer Pingstmissionen att ansvara för.