Hanan Ashrawi om israelisk-palestinsk fred

2:37 min

Den israelisk-palestinska fredsprocessen går illa.

Enligt båda sidor krävs akut krishjälp från USA, vars utrikesminister John Kerry är i Jerusalem i dag.

Israeliska källor menar att palestinierna är fastlåsta i omöjliga positioner, palestinierna säger att Israel fortsätter att stjäla mark för sina bosättningar.

Nyligen beviljades planer på ytterligare 3 500 bosättningar.  Vår korrespondent har talat med den palestinska politikern Hanan Ashrawi, som är förutsägbart skeptisk:

– Jag är ytterst skeptisk, säger Hanan Ashrawi, den kvinnliga palestinska politikern och litteraturvetaren som i nästan hela sitt 60-åriga liv verkat för att Palestina ska bli nation med erkända gränser.

– Det kommer att krävas ett mirakel, eftersom Israel forsätter att bygga bosättningar på ockuperad mark och bosättarna i dag är den del av regeringen. Att diskutera en tvåstatslösning med bosättare är detsamma som att be dem förneka sitt eget projekt, eller att säga till tjuven: du får bestämma hur du ska hantera din stöld.

Hanan Ashrawis sätt att uttrycka sig om tjuvar och stöld retar i dag upp långt fler israeler än när fredsprocessen inleddes för 20 år sedan, då en stor opinion i Israel betraktade bosättarna som extremister. Men Ashrawi försöker inte ens gå den israeliska opinionen till mötes – enligt hennes uppfattning försöker Israel enbart vinna tid och förhala genom att delta i förhandlingar och samtidigt aktivt agera för att omöjliggöra en tvåstatslösning.

– Än en gång används förhandlingar för att köpa Israel, säger hon.

De palestinska och israeliska förhandlarna har träffats 18 gånger, utan att några detaljer läckt ut – inte förrän i går, då medier i Israel rapporterade att israelerna förslagit den ökända murens sträckning som möjlig framtida gräns mellan Israel och Palestina.

Barriären, som av palestinier kallas apartheid-mur,  går inte längs 1967 års gräns, utan skär in på palestinskt område. När den började byggas försäkrade Israels dåvarande premiärminister Ariel Sharon att muren inte skulle utgöra en framtida gräns.

Den palestinska politikern Hanan Ashrawi anser att Palestinierna svikits av omvärlden.

– Någon behöver tala om för dem att de inte kan förhandla om en tvåstatslösning och samtidigt stjäla den andra statens mark, säger hon.