Dvärgmåsen häckar inte längre på Fårö - länsstyrelsen vill veta varför

Lagholmen i Norrsund på Fårö skall undersökas av Gotlands ornitologiska förening. Det är länsstyrelsen som vill veta varför dvärgmåsen inte häckar där längre.

När Lagholmen på Fårö blev fågelskyddsområde 1987 var det för att skydda Gotlands, då största koloni av dvärgmås. Ett par år tidigare (1985) häckade det cirka 30 par av dvärgmås där. Totalt i landet fanns då bara cirka 100 par.

Länsstyrelsen vill att Gotlands Ornitologiska förening tar reda på om det går att göra något för att "främja nyttan av fågelskyddet" på Lagholmen.

Uppdraget till öns ornitologiska förening är att ta fram historiska fakta; samla in äldre uppgifter om vilka fågelarter som häckade på Lagholmen när beslutet om fågelskyddsområde togs. Länsstyrelsen vill också veta hur det såg ut där då, om ön var betad, till exempel.

Inventeringen i fält går ut på att ta reda på vilka fåglar som går att skåda där och vilka som häckar där.

Länsstyrelsen vill också ha förslag på vad som kan göras för att gynna dvärgmåsen och/eller skydda värdet som fågelskyddsområde.