Karlskrona

Hotet mot Marinens Musikkår står kvar

1:32 min

Det ser mörkt ut för Marinens Musikkår. Trots att Livgardets chef Håkan Hedlund för två veckor sedan gav ett visst hopp om att ett alternativ till en nedläggning av kåren skulle utredas, säger nu försvarsledningen blankt nej.

Nerläggningshotet står kvar, säger Stefan Andersson i Högkvarterets ledning.

– Skälet till att jag nu valde att gå på det förslag som chefen för livgardet lämnade att avveckla Marinens Musikkår är att klara den tidsplan vi har.

Skyller varandra
Nedläggningsförslaget tröskar alltså vidare. Problemet är att ingen vill ta på sig ansvaret för att ha lagt fram det. Stefan Andersson i försvarsledningen kallar det för Håkan Hedlunds förslag, medan Håkan Hedlund säger att uppdraget han fick av försvarsledningen var upplagt så att det inte fanns annat att utreda än en nerläggning av Marinens Musikkår.

I nästa steg skulle Hedlund utreda alternativa förslag. Han kom då fram till att det vore bättre att ta bort 25 så kallade musiksoldater. De är till skillnad från de civilanställda musikerna i grunden militärer, men som också spelar instrument.

– Den civila yrkesmusikern har en högre proffession och är skickligare att spela och ska vi nu ha färre musiker så bedömde jag att det vore bättre att ha en kategori som är bättre på att spela, säger han.

Vakanta tjänster
Dessutom är de flesta musiksoldattjänsterna vakanta, säger Håkan Hedlund. Ett skäl som framförts till det är att lönen skulle vara för låg. Och då är det bättre att se till att höja lönen, tycker Stefan Andersson.

– Det har vi nu fått en möjlighet till i form av en löneanpassning för att kunna rekrytera de soltaterna för att lösa de uppgifterna som vi har inom försvarsmusiken.