Onsalavägen inför avgörande

En ny väg på Onsalahalvön löser inga trafikproblem utan skapar bara ännu mer trafik. Det hävdar Föreningen Värna Onsala. Föreningen har skrivit brev till de folkvalda i Kungsbacka för att försöka stoppa en ny väg.
Föreningen Värna Onsala vill i stället rusta upp den nuvarande Onsalavägen. Kommunfullmäktige ska yttra sig i frågan på torsdag. Kommunstyrelsen är för att bygga en första etapp mellan Mariedal och Forsbäck.